LEĆ d.o.o. objavljuje natječaj za nabavu usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja