Poštovani korisnici,

Temeljem čl. 24. st.4. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj: 41/14.) LEĆ d.o.o. obavještava potrošače o prijedlogu izmjene Cjenika komunalne usluge sakupljanja, prijevoza i deponiranja komunalnog otpada,  u dijelu koji se odnosi na namjenski dio cijene za investicije. Iznos za investicije bio je neoporeziv, izdvojen iz cijene komunalne usluge i zasebno iskazan na računima građana na području grada Vodica, a od siječnja 2015. godine iznos se neće posebno iskazivati. Nova struktura cijene ne povećava cijenu komunalne usluge osim u dijelu pripadajućeg PDV-a, u svemu kako je utvrđeno izrekom Odluke o izmjeni Cjenika Uprave Društva.