LEĆ d.o.o. obaviještava zainteresirane gospodarske subjekte o promijeni roka za dostavu ponuda u postupku nabave  auto-guma za kamione i postupku nabave rezervnih dijelova, filtera, kočnica, električne opreme i ulja i maziva za teretna vozila, dostavna vozila i automobile. 

Krajnji rok za dostavu ponuda u navedenim postupcima je 23. travnja 2019. godine.