Sukladno odredbama nove Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom te Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada Gradskog vijeća Grada Vodica i Općinskog vijeća Općine Tribunj, LEĆ d.o.o. izradio je prijedlog izmjene cjenika s ugrađenim novim kategorijama i potkategorijama te cijenama obvezne minimalne javne usluge iz Odluka o načinu pružanja javne usluge. LEĆ d.o.o. ishodovao je suglasnost Gradonačelnice Grada Vodica na cjenik za područje naselja Vodice, Srima, Grabovci, Gaćelezi, Čista Velika, Čista Mala i otoka Prvića te suglasnost Načelnika Općine Tribunj na cjenik za područje Općine Tribunj. Sukladno članku 24. Zakona o zaštiti potrošača i članku 19. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom LEĆ d.o.o. objavljuje