Temeljem članka 24.st.4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15 i 14/19), članka 33.st.5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17 i 14/19) te članka 19.st.4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17) davatelj javne usluge - LEĆ d.o.o. upoznaje potrošače - korisnike javne usluge s prijedlogom izmjene cjenika javne usluge. Sukladno članku 24.st.5. Zakona o zaštiti potrošača i članku 19.st.4. Uredbe,  LEĆ d.o.o. uputiti će potrošačima-korisnicima javne usluge i pisanu obavijest o  izmjeni cjenika.