Pozivaju se korisnici koji se bave uslugom pružanja smještaja na području Grada Vodica i Općine Tribunj da, ukoliko imaju potrebe za većim brojem posuda u turističkoj sezoni, mogu preuzeti dodatnu besplatnu posudu za miješani komunalni otpad veličine 80, 120 ili 240 litara.

Pravo na dodjelu dodatne besplatne posude imaju svi koji su ispunili izjavu o načinu korištenja javne usluge te nemaju evidentiranog duga prema LEĆ d.o.o. više od 180 dana.

Posude će se dijeliti do isteka zaliha, svakog petka od 12,00 – 14,00 sati na adresi Put Gaćeleza 3/b (garaža LEĆ).