Sukladno članku 55. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj: 68/18, 110/18) LEĆ d.o.o. obaviještava korisnike da se od 10. ožujka 2020. godine primjenjuje izmijenjeni Cjenik grobnih naknada za područje naselja Vodice, Srima, Prvić Luka i Prvić Šepurine.