Nakon poništenog natječaja od 16.04.2019. godine, LEĆ d.o.o. poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u novom postupku nabave auto-guma za kamione (CPV-34352100-0), u svemu prema natječajnoj dokumentaciji.