Prikupljanje i odvoz korisnog otpada davatelj javne usluge vrši prema planu odvoza.

Za naselja Čista Velika, Čista Mala, Gaćelezi i Grabovci prikupljanje i odvoz korisnog otpada vrši se svakog prvog četvrtka u mjesecu.

Staklo i tekstil
Odvoz se vrši četvrtkom i petkom po pozivu korisnika Tipizirane vrećice se preuzimaju na adresi Obala Juričev Ive Cote 9., Vodice

Radno vrijeme u zimskom terminu: 06,00 - 13,00 sati

Radno vrijeme u ljetnom terminu: 05,00 - 12,00 sati


VODICE
ULICE RASPORED ODVOZA KORISNOG OTPADA
Andrije Kačića Miošića, Augusta Šenoe, Ante Kovačića, Antuna Mihanovića, Bilan Šime Šijca, Brodska, Benjamina Udovičića, Ćirila i Metoda, Eugena Kumičića, Eugena Kvaternika, Fausta Vrančića, Fran Galović, Ivana Gundulića, Ivana Ribara, Josipa ŠprljanaAkabe, Jurja Šižgorića, Kraje, Lasan Ante Kabalera, Ljubljanska, Ljudevita Gaja, Magistrala, Marka Marulića, Neretvanska, Ranka Marinkovića, Račice I, II, Ruđera Boškovića, Sarajevska, Skopska, Splitska, Stablinac I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, Stanine II, Šibenska, Tina Ujevića, Udovičić Ante Kule, Vladka Mačeka, Zagrebačka ZIMSKI TERMIN
siječanj - svibanj i
listopad - prosinac
1 x mjesečno
PRVI PONEDJELJAK U MJESECU
LJETNI TERMIN
lipanj - rujan
2 x mjesečno
PRVI I TREĆI PONEDJELJAK U MJESECU
Ante Poljička, Artina, Braće Kaje, Bribirskih knezova, Brunac, Dočine, Don Ante Juričev-Police, Dulcin, Grge Ivasa, GrgurevTonča, Ivana Pelajića, Lička, Lovetovo Male vruje, Matije Gupca, Mićin Stanka, Migalovica, Miroslava Krleže, Narodnjaka, Nikole Tesle Obrove, Pamuković Kamila, Pavla Šubića, Petra Berislavića, Polovine Plimica, Prve primorske čete dio, Put Vatroslava Lisinskog, Roca Pave, Rupina, Vlahov Venca ZIMSKI TERMIN
siječanj - svibanj i
listopad - prosinac
1 x mjesečno
PRVI UTORAK U MJESECU
LJETNI TERMIN
lipanj - rujan
2 x mjesečno
PRVI I TREĆI UTORAK U MJESECU
Ante Starčevića, Blata, Bristak, , Fra Pija Fržopa, Grgura Ninskog, Grgurev Ante Kukure, Hrvatskih boraca, Ivana Gorana Kovačića, Ive Čaće, Katarine Zrinski, Mirka Zore, Nikole Šubića Zrinskog, Obala Juričev Ive Cota, Obala Matice hrvatske, Obala Vladimira Nazora, Trg Franje Tuđmana, Trg kneza Branimira, Prvomajska, Prve primorske čete – dio, Prvićka, Pudarica, Španja Ante, Zadarska, Zatonska, Želino, Žrtava fašizma ZIMSKI TERMIN
siječanj - svibanj i
listopad - prosinac
1 x mjesečno
PRVA SRIJEDA U MJESECU
LJETNI TERMIN
lipanj - rujan
2 x mjesečno
PRVA I TREĆA SRIJEDA U MJESECU
SRIMA
ULICE RASPORED ODVOZA KORISNOG OTPADA
Srima I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, Trg Srima ZIMSKI TERMIN
siječanj - svibanj i
listopad - prosinac
1 x mjesečno
DRUGA SRIJEDA U MJESECU
LJETNI TERMIN
lipanj - rujan
2 x mjesečno
DRUGA I ČETVRTA SRIJEDA U MJESECU
Srima II, XXI ZIMSKI TERMIN
siječanj - svibanj i
listopad - prosinac
1 x mjesečno
PRVI UTORAK U MJESECU
LJETNI TERMIN
lipanj - rujan
2 x mjesečno
PRVI I TREĆI UTORAK U MJESECU
TRIBUNJ
ULICE RASPORED ODVOZA KORISNOG OTPADA
Badnje, Banićeva, Bunari, Brestovska, Donja riva, Gornja riva, Jurjevgradska, Križine (dio od Put Vodica do Uličina), Križine – Odvojak I, II, III, IV i VI, Kornatska, Luke, Omladinska, Podvornice, Podvrh, Punta, Put Bristaka, Put Maslina, Put Vodica, Rupe, Seline, Srimarska, Starine, Svetog Nikole, Šibenska, Težačka, Tresan, Varoš, Velike luke, Vladimira Nazora, Zagrebačka, Zlarinska, Žirjanska ZIMSKI TERMIN
siječanj - svibanj i
listopad - prosinac
1 x mjesečno
DRUGI PONEDJELJAK U MJESECU
LJETNI TERMIN
lipanj - rujan
2 x mjesečno
DRUGI I ČETVRTI PONEDJELJAK U MJESECU
Dubravice, Glavičine, Jurjeva, Kamenska, Karamfila, Križine (dio Uličina do raskrižja za Sovlju), Križine – Odvojak VIII, Lavande, Lokvica, Mornarska, Put Male Gospe,Put slobode, Put Sovlja, Ribarska, Ružmarina, Šepurinska, Trg Pijaca,Uličine, Vrtli,Zamalin,Živode ZIMSKI TERMIN
siječanj - svibanj i
listopad - prosinac
1 x mjesečno
DRUGI UTORAK U MJESECU
LJETNI TERMIN
lipanj - rujan
2 x mjesečno
DRUGI I ČETVRTI UTORAK U MJESECU