Šinka Poljičak
1922.-2017.

petak, 23.06.2017. u 18,00 sati
Gradsko groblje Vodice