Mario Sikirić
1952. - 2017.

17.03.2017.g. u 15,00 sati. Brod polazi sa Lovetova u 14,30 sati.
Mjesno groblje Prvić Šepurine