Marijan Kursar pok. Šime
1936. - 2017.

petak, 10.03.2017.g u 15,00 sati. Brod iz Vodica polazi s glavne rive u 14,30 sati.
Mjesno groblje Prvić Šepurine