Marija Birin žena Šime rođ. Juričev-Barbin
1935. - 2018.

četvrtak, 19.04.2018. u 17,00 sati
Gradsko groblje Vodice