Mađun Eljšani
1939.-2017.

ponedjeljak, 24.04.2017. u 11,00 sati
Gradsko groblje Vodice