Ante Cukrov Kunja
1923.-2017.

petak, 30.06.2017. u 18,00 sati
Mjesno groblje Prvić Šepurine