Izmjena cjenika komunalne usluge

Poštovani korisnici,

Temeljem čl. 24. st.4. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj: 41/14.) LEĆ d.o.o. obavještava potrošače o prijedlogu izmjene Cjenika komunalne usluge sakupljanja, prijevoza i deponiranja komunalnog otpada,  u dijelu koji se odnosi na namjenski dio cijene za investicije. Iznos za investicije bio je neoporeziv, izdvojen iz cijene komunalne usluge i zasebno iskazan na računima građana na području grada Vodica, a od siječnja 2015. godine iznos se neće posebno iskazivati. Nova struktura cijene ne povećava cijenu komunalne usluge osim u dijelu pripadajućeg PDV-a, u svemu kako je utvrđeno izrekom Odluke o izmjeni Cjenika Uprave Društva.

Način podnošenja pisanog prigovora

Poštovani potrošači,
sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj: 41/14) obavještavamo Vas da pisani prigovor na pruženu uslugu možete predati u poslovnim prostorijama LEĆ d.o.o. i da će Vam bez odgađanja primitak prigovora biti pisano potvrđen. 
Prigovor također možete poslati:
- poštom na adresu društva: LEĆ d.o.o., Obala Juričev Ive Cote 9., 22211 Vodice
- elektroničkom poštom na e-mail: pravna_sluzba@lec.hr
Na Vaš prigovor odgovorit ćemo u roku 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Zimski raspored odvoza komunalnog otpada

Zimski raspored odvoza komunalnog otpada primjenjuje so od 30.09.2013. godine do 30.04.2014. godine.

Pravilnik o općim uvjetima isporuke komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada

Upute za odvojeno sakupljanje otpada

Brošura u kojoj su objašnjne novosti koje tvrtka Leć uvodi u postupanje s otpadom.

1 - 5 / 7 Slijedeća >