JAVNI NATJEČAJ ZA POTREBE SEZONSKOG RADA - SPASIOC NA PLAŽI