Cijena komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada utvrđuje se cjenikom kojeg donosi isporučitelj na način propisan zakonom. Osnovica za obračun je volumen otpada iskazan u m3. Zaduženi volumen dobiva se na osnovu ukupne količine sakupljenog i deponiranog otpada, veličine korisnika, tipa korisnika – proizvođača otpada i intenziteta odvoza, prema čemu se utvrđuje kategorizacija korisnika.

Komunalnu uslugu sakupljanja i odvoza otpada plaća vlasnik ili korisnik nekretnine. O svakoj promjeni cijene usluge isporučitelj će pravovremeno obavijestiti korisnike putem svoje internetske stranice.


SAKUPLJANJE, PRIJEVOZ I DEPONIRANJE KOMUNALNOG OTPADA ZA POSLOVNE SUBJEKTE (PRAVNE OSOBE) ZA PODRUČJE GRADA VODICA I OPĆINE TRIBUNJ
Red.
br.
Jedinica Cijena (kn)
bez PDV-a
PDV Cijena (kn)
sa PDV-om
I. m3 192,00 48,00 240,00
II. II.1 Kategorizacija i volumen zaduženosti utvrđeni su prema vrsti djelatnosti poslovnih subjekata i sastavni su dio ovog Cjenika.
II.2 Sezonsko poslovanje poslovnih subjekata označenih u kategorizaciji šifrom od 1-9 zaračunava se minimalno 4 mjeseca i uvećava za koeficijent 1,5
II.3 Sezonsko poslovanje poslovnih subjekata označenih u kategorizaciji šifrom 0 zaračunava se minimalno 2 mjeseca i uvećava za koeficijent 1,5
II.4 Iznimno velikim proizvođačima komunalnog otpada cijena komunalne usluge određuje se ugovorom
II.5 Cijene se primjenjuju od 01. 11. 2016. godine