Cijena komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada utvrđuje se cjenikom kojeg donosi isporučitelj na način propisan zakonom. Osnovica za obračun je volumen otpada iskazan u m3. Zaduženi volumen dobiva se na osnovu ukupne količine sakupljenog i deponiranog otpada, veličine korisnika, tipa korisnika – proizvođača otpada i intenziteta odvoza, prema čemu se utvrđuje kategorizacija korisnika.

Komunalnu uslugu sakupljanja i odvoza otpada plaća vlasnik ili korisnik nekretnine. O svakoj promjeni cijene usluge isporučitelj će pravovremeno obavijestiti korisnike putem svoje internetske stranice.


SAKUPLJANJE, PRIJEVOZ I DEPONIRANJE KOMUNALNOG OTPADA ZA FIZIČKE OSOBE (KUĆANSTVA) ZA NASELJA VODICE I SRIMA
Red.
br.
Jedinica Cijena (kn)
bez PDV-a
PDV Cijena (kn)
sa PDV-om
Neoporezivo Ukupno
I. m3 192,00 48,00 240,00 - 240,0
II. II.1 Intenzitet odvoza komunalnog otpada utvrđuje se:
jedan odvoz tjedno od 01.10. (prvi ponedjeljak listopada) – 30.04.
dva odvoza tjedno od 01.05. (prvi ponedjeljak svibnja) – 30.09.
Glomazni otpad odvozi se prema pozivu korisnika sukladno Pravilniku o sakupljanju glomaznog otpada. 
II.2 Volumen zaduženosti određen je prema kategorizaciji, intenzitetu odvoza i drugim kriterijima.
Kategorizacija za fizičke osobe (kućanstva) čini sastavni dio ovog Cjenika.
II.3 Komunalna usluga obračunava se cijelu godinu za stambeno useljive jedinice, bez obzira na vrijeme korištenja, sukladno čl. 20. st.2. Zakona o komunalnom gospodarstvu
II.4 Cijene se primjenjuju od 01.11.2016. godine

SAKUPLJANJE, PRIJEVOZ I DEPONIRANJE KOMUNALNOG OTPADA ZA FIZIČKE OSOBE (KUĆANSTVA) ZA PODRUČJE OPĆINE TRIBUNJ
Red.
br.
Jedinica Cijena (kn)
bez PDV-a
PDV Cijena (kn)
sa PDV-om
I. m3 192,00 48,00 240,00
II. II.1 Intenzitet odvoza komunalnog otpada utvrđuje se:
jedan odvoz tjedno od 01.10. (prvi ponedjeljak listopada) – 30.04.
dva odvoza tjedno od 01.05. (prvi ponedjeljak svibnja) – 30.09.
Glomazni otpad odvozi se prema pozivu korisnika sukladno Pravilniku o sakupljanju glomaznog otpada 
II.2 Volumen zaduženosti određen je prema kategorizaciji, intenzitetu odvoza i drugim kriterijima.
Kategorizacija za fizičke osobe (kućanstva) čini sastavni dio ovog Cjenika.
II.3 Komunalna usluga obračunava se cijelu godinu za stambeno useljive jedinice, bez obzira na vrijeme korištenja, sukladno čl. 20. st.2. Zakona o komunalnom gospodarstvu
II.4 Cijene se primjenjuju od 01.11.2016. godine

SAKUPLJANJE, PRIJEVOZ I DEPONIRANJE KOMUNALNOG OTPADA ZA FIZIČKE OSOBE (KUĆANSTVA) ZA OTOK PRVIĆ – NASELJA PRVIĆ LUKA I PRVIĆ ŠEPURINE
Red.
br.
Jedinica Cijena (kn)
bez PDV-a
Koef. PDV Cijena (kn)
sa PDV-om
Neoporezivo Ukupno
I. m3 192,00 1,2 57,60 288,00 - 288,00
II. II.1 Cijena komunalne usluge množi se s koeficijentom 1,2
II.2   II.1  Intenzitet odvoza komunalnog otpada utvrđuje se sukladno Ugovoru o prijevozu:
jedan odvoz tjedno od 01.01. – 30.04; 01.10. -31.12.
dva odvoza tjedno  od  01.05. – 14.06.; 01.09. – 30.09.
tri odvoza tjedno  od  15.06. – 23.07.; 15.08. – 31.08.
četiri odvoza tjedno  od  24.07. – 14.08.
Glomazni otpad odvozi se prema pozivu korisnika sukladno Pravilniku o sakupljanju glomaznog otpada.
II.3 Volumen zaduženosti određen je prema kategorizaciji, intenzitetu odvoza i drugim kriterijima.
Kategorizacija za fizičke osobe (kućanstva) čini sastavni dio ovog Cjenika.
II.4 Komunalna usluga obračunava se cijelu godinu za stambeno useljive jedinice, bez obzira na vrijeme korištenja, sukladno čl. 20. st.2. Zakona o komunalnom gospodarstvu
II.5 Cijene se primjenjuju od 01.11.2016. godine

SAKUPLJANJE, PRIJEVOZ I DEPONIRANJE KOMUNALNOG OTPADA ZA FIZIČKE OSOBE (KUĆANSTVA) ZA NASELJA ČISTA MALA, ČISTA VELIKA I GAĆELEZI
Red.
br.
Jedinica Cijena (kn)
bez PDV-a
Koef. PDV Cijena (kn)
sa PDV-om
Neoporezivo Ukupno
I. m3 192,00 1,2 57,60 288,00 - 288,00
II. II.1 Cijena komunalne usluge množi se s koeficijentom 1,2
II.2   Intenzitet odvoza komunalnog otpada utvrđuje se:
jedan odvoz tjedno od 01.01. – 31.12.
Glomazni otpad odvozi se prema pozivu korisnika sukladno Pravilniku o sakupljanju glomaznog otpada.
II.3 Volumen zaduženosti jedinstven je za sva kućanstva i iznosi 0,22 m3.
Kategorizacija za fizičke osobe (kućanstva) čini sastavni dio ovog Cjenika.
II.4 Komunalna usluga obračunava se cijelu godinu za stambeno useljive jedinice, bez obzira na vrijeme korištenja, sukladno čl. 20. st.2. Zakona o komunalnom gospodarstvu
II.5 Cijene se primjenjuju od 01.11.2016. godine

SAKUPLJANJE, PRIJEVOZ I DEPONIRANJE KOMUNALNOG OTPADA ZA FIZIČKE OSOBE (KUĆANSTVA) ZA NASELJE GRABOVCI
Red.
br.
Jedinica Cijena (kn)
bez PDV-a
Koef. PDV Cijena (kn)
sa PDV-om
Neoporezivo Ukupno
I. m3 192,00 1,2 57,60 288,00 - 288,00
II. II.1 Cijena komunalne usluge množi se s koeficijentom 1,2
II.2 Intenzitet odvoza komunalnog otpada utvrđuje se:
jedan odvoz tjedno od 01.01. – 30.06. i 01.09. – 31.12.
dva odvoza tjedno od 01.07. – 30.08.
Glomazni otpad odvozi se prema pozivu korisnika sukladno Pravilniku o sakupljanju glomaznog otpada. 
II.3 Volumen zaduženosti jedinstven je za sva kućanstva i iznosi 0,24 m3, sukladno intenzitetu odvoza i Odluci Vijeća Mjesnog odbora Grabovci broj: MO-G-10-36 od 04.11.2010. godine.
Kategorizacija za fizičke osobe (kućanstva) čini sastavni dio ovog Cjenika.
II.4 Komunalna usluga obračunava se cijelu godinu za stambeno useljive jedinice, bez obzira na vrijeme korištenja, sukladno čl. 20. st.2. Zakona o komunalnom gospodarstvu
II.5 Cijene se primjenjuju od 01.11.2016. godine

KATEGORIZACIJA ZA FIZIČKE OSOBE (KUĆANSTVA) - obračunska jedinica m3
NASELJA VODICE, NASELJE SRIMA, OTOK PRVIĆ I OPĆINA TRIBUNJ
KATEGORIJA 1. 0,15
KATEGORIJA 2. 0,22
KATEGORIJA 3. 0,37
KATEGORIJA 4. 0,56
NASELJA ČISTA MALA, ČISTA VELIKA I GAĆELEZI
KATEGORIJA 5. 0,22
NASELJE GRABOVCI
KATEGORIJA 6. 0,24